02822224444

Quy Trình


Thiết lập Cuộc Hẹn

Thông qua điện thoại, thư điện tử Chúng tôi và Khách hàng cần gặp nhau để trao đổi nhu cầu

Lắng nghe Nhu cầu

Chúng tôi lắng nghe những nhu cầu thật sự của Khách hàng để thấu hiểu những mục tiêu online cụ thể

Đề xuất Giải pháp Tiếp thị Online

Sau khi tiếp nhận được thông tin, yêu cầu và mục tiêu online của khách hàng Chúng tôi đề xuất giải pháp Marketing online phù hợp cùng ngân sách cụ thể

Xây dựng và phát triển Chiến lược Online Marketing

Hai bên thống nhất hợp đồng và Chúng tôi xây dựng chiến lược phát triển nội dung, Phân phối nội dung trên các phương tiện truyền thông trực tuyến và theo dõi đo lường hiệu quả


Themetf