02822224444


Lập Trình Web PHP, WordPress

Lập Trình Web PHP, Wordpress

1. Lập trình web PHP,  Wordpress
Số lượng: 2
Yêu cầu:
– Thành thạo lập trình web php
– Lập trình thành thạo CMS wordress
– Thành thạo HTLM, CSS, Jquery, Công nghệ lập trình web Responsive
– Am hiểu công nghệ lập trình cấu trúc web tốt cho SEO.
– Quản trị tốt server, máy chủ ảo, hệ thống bảo mật web

Lương:
– Lương : thỏa thuận
– Lương dự án
– Lương phụ cấp

Gửi CV và dự án đã làm qua email: nhansu@marketingonline.vn

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Themetf