02822224444BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Các Gói Chi Phí MARKETING ONLINE


Tiếp Cận

9.000.000/tháng

 • Miễn phí 5.000.000 Phí cài đặt
 • 9.000.000 VNĐ Phí dịch vụ
 • SEO 20 Từ khóa
 • 5 Local SEO
 • Tối thiểu 20 Trang top 10 Google
 • Phân tích Website Seo
 • Nghiên cứu thị trường và Từ khóa
 • Báo cáo hàng tháng
 • Lập chỉ mục 10 Danh bạ doanh nghiệp
 • Theo dõi Cuộc Gọi

Chuyên Sâu

18.000.000 VNĐ/Tháng

 • Miễn phí 10.000.000 Vnđ phí cài đặt
 • Phí dịch vụ 18.000.000 vnđ
 • SEO 30 Từ khóa
 • 10 Vị trí Local
 • Tối thiểu 30 trang top google
 • Phân tích Website SEO
 • Nghiên cứu thị trường và Từ khóa
 • Báo cáo hàng tháng
 • Đăng ký 50 Danh bạ Doanh nghiệp
 • Theo dõi chuyển đổi cuộc gọi

Toàn Diện

30.000.000 VNĐ/tháng

 • Miễn phí 15.000.000 VNĐ phí cài đặt
 • Phí dịch vụ 30.000.000 VNĐ
 • SEO top 40 Từ khóa
 • SEO 20 Local Business
 • Tối thiểu 40 Trang top google
 • Phân tích website SEO
 • Nghiên cứu thị trường và Từ khóa
 • Báo cáo hàng tháng
 • Listing Submission to 100 directories
 • Theo dõi chuyển đổi cuộc gọi

Themetf