Tuyển nhân sự LẬP TRÌNH WEB PHP, WordPress, Thiết kế đồ web, Biên tập nội dung

Cuộc Sống Đúng Nghĩa cần tuyển nhân viên lập trình web php, wordpress, thiết kế web và đồ họa web, Biên tập nội dung 1. Lập trình web PHP,  Wordpress Số lượng: 2 Yêu cầu: – Thành thạo lập trình web php – Lập trình thành thạo CMS wordress – Thành thạo HTLM, CSS, Jquery, Công nghệ lập…